Tư vấn

Tôi nhận tư vấn lĩnh vực dạy Gia sư, Chọn sách và Đọc Sách, Chăm sóc sức khỏe tinh thần (thông qua giải quyết các khủng hoảng cá nhân).

  • Hợp tác,  Tư vấn

    Tư vấn

    Tôi nhận tư vấn lĩnh vực dạy Gia sư, Chọn sách và Đọc Sách, Chăm sóc sức khỏe tinh thần (thông qua giải quyết các khủng hoảng cá nhân). Cụ thể:   1.Tư vấn Kinh nghiệm dạy Gia sư Tôi bắt đầu dạy học gia sư từ năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi nhận thấy thị trường gia sư vừa thừa lại vừa thiếu: thừa những người muốn kiếm thu nhập nhưng lại thiếu những người thực sự muốn làm tròn bổn phận của nhà giáo. Tôi quan niệm dù dạy ở nhà hay ở trường, trước hết thầy cần phải ra thầy, thì trò mới ra…