• Chia sẻ,  Tâm sự

    [Chia sẻ] Chuyện ước mơ

    Con người sinh ra cần phải có ước mơ. Câu chuyện về ước mơ không hẳn to, mà cũng không hẳn nhỏ. Có thể người ta nhớ đến nó, rồi quên nó rồi lại nhớ đến nó nhưng chắc chắn ước mơ luôn sống cùng họ. Tôi đã đọc được rất nhiều bài viết, các cuốn sách kĩ năng rồi lại tiếp tục lắng nghe rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về đề tài này với công thức: Người thành công mơ, mơ lớn và thành công. Thế nhưng trong khi chúng ta vẫn loay hoay với việc làm thế nào để có ước mơ thì thực ra vẫn…