• Hợp tác,  Tư vấn

    Tư vấn

    Tôi nhận tư vấn lĩnh vực dạy Gia sư, Chọn sách và Đọc Sách, Chăm sóc sức khỏe tinh thần (thông qua giải quyết các khủng hoảng cá nhân). Cụ thể:   1.Tư vấn Kinh nghiệm dạy Gia sư Tôi bắt đầu dạy học gia sư từ năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi nhận thấy thị trường gia sư vừa thừa lại vừa thiếu: thừa những người muốn kiếm thu nhập nhưng lại thiếu những người thực sự muốn làm tròn bổn phận của nhà giáo. Tôi quan niệm dù dạy ở nhà hay ở trường, trước hết thầy cần phải ra thầy, thì trò mới ra…

  • Hợp tác

    Hoạt động hợp tác

    Theo định nghĩa từ Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: “Freelance được hiểu theo nghĩa là làm việc tự do. Những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này thì được gọi bằng danh từ Freelancer (người làm tự do), để chỉ những người làm việc theo cung cách tự quản, không bị giới hạn về quy củ, môi trường, địa điểm và thời gian làm việc”. Freelancer không được tán dương như một nhà khởi nghiệp nhưng khó khăn thì không khác nhiều so với khởi nghiệp. Làm freelance có kỷ luật về thời gian, nhưng vẫn thường bị coi là rảnh rỗi và mặc dù chưa làm phiền…