• Chia sẻ,  Tâm sự

    [Chia sẻ] Ngày đầu tuần

    Dù ít nhớ nhung song người ta lại nhắc đến nhiều nhất.     “Mai rồi à?”     “Lại thứ … rồi”     “Lại phải … rồi”     Thứ Hai     Thứ Hai thường được nhắc đến từ tối Chủ Nhật. Khi mà người cần gặp đã gặp, nơi cần đi đã đi, việc cần làm đã làm, thứ cần ăn đã ăn, cốc cà phê đã gần cạn không đủ níu cơn mơ màng thì ta sực nhớ đến Thứ Hai.     Chẳng phải tình cảm gì sâu sắc cho cam, nhưng chúng ta phải gắn bó với nhau hàng chục năm trời. Để sống hòa thuận thì cũng nên…