• Hợp tác,  Lắng nghe tâm sự

    Lắng nghe tâm sự

    Đơn giản là bạn cần người để chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ. Bạn cảm thấy bị nhồi nhét, khuyên bảo quá nhiều thứ cùng lúc và chưa sẵn sàng muốn nạp thêm điều gì từ những người xung quanh và mạng Internet (mặc dù có thể đôi lúc họ nhân danh “vì muốn tốt cho bạn”). Bạn có những tâm tư chưa thể bộc bạch và bạn cần tìm một người lạ, biết cách lắng nghe, không phán xét và có thể hứa sẽ giữ bí mật cho những tâm sự riêng tư của bạn. Họ lắng nghe bạn nhưng sẽ không để lại dấu ấn hay tạo ra…