• Chia sẻ,  Tâm sự

    [Chia sẻ] Chuyện Hiện tại

    Viết về hiện tại thì chẳng thể nào chính xác. Vì khi bạn viết, hiện tại đã thay đổi rồi. Chưa kể là, bạn và tôi chẳng thế nào dám chắc chắn mình đã hiểu hết mọi khía cạnh của thực tại để diễn tả lại nó. Câu chữ thì vẫn mãi chỉ là câu chữ, được ước định và mang ý nghĩa theo cách gói ghém của đồ ăn liền. Nhưng tôi viết bài này để chia sẻ lại một lát cắt của thực tại ấy qua cảm nhận của tôi. Dẫu rằng có thể chưa hoàn toàn là thực tại theo cách bạn thấy, nhưng bạn cũng có…