ErrorException Message: Argument 2 passed to WP_Translation_Controller::load_file() must be of the type string, null given, called in /home/xhikpfkn/public_html/wp-includes/l10n.php on line 838
https://nguyenphuhoangnam.com/wp-content/plugins/dmca-badge/libraries/sidecar/classes/ Lưu trữ chuyện ổn định - Hoàng Nam Blog
  • Chia sẻ,  Trải nghiệm sống

    [Chia sẻ] Chuyện Ổn định

    Khi chúng ta biết rõ bản thân muốn gì và không ngừng cố gắng, đó là lúc chúng ta ổn định. Ngoài ra, tôi tin không có sự ổn định nào khác trong cuộc sống. Con người luôn có vùng an toàn cụ thể và rất nhiều chuyên gia, nhà tư vấn, huấn luyện viên tìm cách thúc đẩy chúng ta vượt ra khỏi vùng an toàn đó. Phần thưởng cho quá trình bứt phá là hình ảnh chúng ta có nhiều phần thưởng hơn trong cuộc sống- dù hình thức khác so với trước nhưng sâu bên trong vẫn là câu chuyện của thưởng và phạt với nhiều mâu…