Gia sư dạy học & Mentor cho thanh thiếu niên

Tôi chọn dạy gia sư vì tôi tin hình thức này phù hợp với đặc tính và tiềm năng riêng của từng người học. Tôi hướng về giá trị căn bản trong giáo dục là gắn với cuộc sống.

  • Gia sư dạy học & Mentor cho thanh thiếu niên,  Hợp tác

    Gia sư dạy học & Mentor thanh thiếu niên

    Tôi chọn dạy gia sư vì tôi tin hình thức này phù hợp với đặc tính và tiềm năng riêng của từng người học. Tôi hướng về giá trị căn bản trong giáo dục là gắn với cuộc sống.   Nhận thức về việc dạy học của tôi: Chuyện dạy học Kinh nghiệm dạy gia sư của tôi: Chuyện gia sư; Chọn gia sư tốt để giúp trẻ trẻ phát triển trí tuệ và nhân cách Công việc của tôi trong vai trò gia sư: + Dạy môn Ngữ Văn kết hợp Kỹ năng mềm, Phương pháp học tập cho học sinh từ lớp Sáu đến lớp Mười Hai. +…