Gia sư dạy học & Mentor cho thanh thiếu niên

Tôi chọn dạy gia sư vì tôi tin hình thức này phù hợp với đặc tính và tiềm năng riêng của từng người học. Tôi hướng về giá trị căn bản trong giáo dục là gắn với cuộc sống.

  • Gia sư dạy học & Mentor cho thanh thiếu niên,  Hợp tác

    Gia sư dạy học & Mentor thanh thiếu niên

    Tôi chọn dạy gia sư vì tôi tin hình thức này phù hợp với đặc tính và tiềm năng riêng của từng người học. Tôi hướng về giá trị căn bản trong giáo dục là gắn với cuộc sống. Dù hoạt động độc lập, tôi vẫn có những nguyên tắc của riêng mình- mà trong số đó tự đánh giá, phản tỉnh là một yếu tố rất quan trọng. Những phản hồi từ phụ huynh, học sinh vừa là nguồn động lực vừa là dấu hiệu để tôi biết mình đang mang lại những giá trị giáo dục phù hợp với nhu cầu riêng biệt của từng cá thể. Tôi…