Đọc bài Tarot

Tôi là một Tarot Reader đọc bài Tarot trực tiếp cho khách hàng có hẹn trước và không nhận xem Tarot online.

  • Đọc bài Tarot,  Hợp tác

    Đọc bài Tarot

      Tôi bắt đầu tìm hiểu & thực hành Tarot từ năm 2014. Đây là những chia sẻ của tôi về Tarot, bạn vui lòng dành chút thời gian đọc trước khi quyết định liên hệ nhé: Tarot Reader, Ứng dụng của thuật xem bài Tarot với giải tỏa các ẩn ức trong xã hội hiện đại, Hỏi và đáp trong Tarot Cảm nhận từ khách hàng sau các buổi đọc bài Tarot:   * Thông tin chi tiết: – Tôi là một Tarot Reader đọc bài Tarot trực tiếp cho khách hàng có hẹn trước và không nhận đọc Tarot online. – Phong cách đọc bài của tôi: Tâm…