• Chia sẻ,  Tâm sự

    [Chia sẻ] Nghe nhạc theo tâm trạng

        Lúc buồn thì hầu hết chúng ta thích nghe nhạc buồn. Nhạc buồn ở đây là kiểu nhạc da diết, tê tái, phù hợp với tâm trạng ủ ê vì tâm sự chất chứa.     Nhưng cũng có lý nếu ai đó bảo rằng “Bạn ơi, buồn thì phải nghe nhạc vui, chứ buồn nghe nhạc buồn thì càng chìm đắm”.     Mọi thứ đều thật dễ dàng khi người ta không buồn. Đây, chúng ta cần làm thế này, sau đó làm thế kia, rồi thì xong.     Thật ra người ta nghe nhạc buồn không phải để tâm trạng ủ ê mà là để tìm nơi chốn đồng…