• Hợp tác

    Hoạt động hợp tác

    Theo định nghĩa từ Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: “Freelance được hiểu theo nghĩa là làm việc tự do. Những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này thì được gọi bằng danh từ Freelancer (người làm tự do), để chỉ những người làm việc theo cung cách tự quản, không bị giới hạn về quy củ, môi trường, địa điểm và thời gian làm việc”. Freelancer không được tán dương như một nhà khởi nghiệp nhưng khó khăn thì không khác nhiều so với khởi nghiệp. Làm freelance có kỷ luật về thời gian, nhưng vẫn thường bị coi là rảnh rỗi và mặc dù chưa làm phiền…