• Uncategorized

    [Review Sách] Lolita

    Ý tưởng đầu tiên đến với tôi khi viết bài review cuốn “Lolita” của Vladimir Nabokov là âm vang câu nói “Người ta thường được khen hoặc bị chê nhưng ít khi được hiểu”. Tôi mua cuốn sách này theo gợi ý từ một người anh học cùng lớp Cao học (nếu thường đọc bài của tôi, bạn sẽ thấy đàn anh này rất hay xuất hiện trong các chủ đề liên quan đến sách). Anh khuyên tôi nên đọc “Lolita” nhưng lạ lùng thay cũng khuyên tôi không nên đọc quá 20 trang một ngày. Việc mua sách không khó, nhưng việc đọc nó thật sự có lẽ cần…